جدیترین مطالب منتشر شده سایت

حکم دیوان دادگستری اروپا در مورد حجاب

ثریا شهابی: مصاحبه با رادیو شبکه زنان

05-01-1396
حکم دیوان دادگستری اروپا در مورد حجاب قسم ت۱و۲

ثریا شهابی: مصاحبه با رادیو نینا

04-01-1396
برکات ایرانی ترامپ

انتخاب ترامپ در آمريکا، که هنوز جامعه آمريکا از شوک ناشي از آن کمر راست نکرده است، در ايران از جانب حاکميت و بخشي از اپوزيسيون ان، بازتاب بشدت متناقض و سراسيمه اي يافته است. در حالي که شهروند آمريکايي، در مقابل هويت جديد خود بعنوان ”آمريکايي بي مخ، عقب مانده و غيرمتمدن“ در جهان پساترامپيسم وسيعا مقاومت و از خود و ارزشهاي انساني اش دفاع ميکند، در حالي که هرروز به شکلي ترامپ و ترامپيسم را پس ميزند، در ايران يکي پس از ديگري “دخيل” هايي است که بردرگاه اين امام زاده جديد، بسته ميشود. بخشي از اپوزيسيو

08-12-1395
دور جدید جدالها بین ایران و آمریکا، پروپاگاندها و کشمکشهای جناحها.

دور جدید جدالها بین ایران و آمریکا، پروپاگاندها و کشمکشهای جناحها. مصاحبه با رادیو نینا

02-12-1395
بحران آلودگی محیط زیست اهواز و معضل خانم ابتکار

خانم ابتکار، ریئس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تا این مقطع و تا گسترش موج اعتراضات در اهواز نسبت به آلودگی محیط زیست، به این شکل در مقابل توقع و اعتراض شهروندانی که میحط زیست شان خطرناک تر از گذشته شده و زندگی شان را با مخاطرات جدی روبرو کرده است، قرار نگرفته بود. مگر نه اینکه قرار بود مقام والای ایشان، و ریاست شان بر سازمان محیط زیست در دوره خاتمی و روحانی، این جناح را متمدن و شیک بنمایاند! بالاخره دو دهه است که ایشان و یاران دوخردادی و سبزشان مشغول اصلاح نظام اند! مردم روحانی و «منشور حقوق ش

30-11-1395
با اتحاد زنده می مانیم، در انشقاق فرو می ریزیم!

با اتحاد زنده می مانیم، در انشقاق فرو می ریزیم! این پیام دیروز دونالد توسک، رئیس شورای اروپا به کشورهای اروپایی و به ترامپ است! او بعلاوه ترامپ را در کنار سایرین چون روسیه و کره شمالی و اردوغان و داعش و .. برای اتحادیه اروپا تهدیدی خارجی خواند!پس از ملاقات خانم می با ترامپ، چاپلوسی خانم می از این نماد تمام عیار تعرض به ابتدایی ترین ارزشهای بشری، و دعوت از او برای دیدار رسمی از بریتانیا، خیابانهای شهرهای اصلی بریتانیا به صحنه اعتراض، خشم و اعلام ممنوعیت ورود او به این کشور تبدیل شده است.پتیشن اعت

13-11-1395
در حاشیه رویدادهای این هفته، اسم نویسی مسلمانی

خبر: خانم البرایت٬ وزیر امورخارجه پیشین آمریکا! برای اعلام همبستگی با «قربانیان» دستور ترامپ در ممنوعیت ورود شهروندان ۷ کشور اسلام زده به آمریکا٬ اعلام کرد که ایشان بعنوان کاتولیک بخشا یهودی٬ امروز بعنوان مسلمان هم ثبت ناممیکند! اظهارات ترامپ٬ مهوع است و مهوع تر از آن نام نویسی خانم البرایت٬ وزیر امور خارجه پیشن از حزب دمکرات٬ برای مسلمانی است. این پرچم دیگری است که «استابلیشمنت» جناح بازنده آن٬یعنی حزب دمکرات آمریکا٬ برای قرار دادن خود بر فراز سر جنبش مقاومت عظیمی که در آمریکا علیه ترامپ و کاخ

11-11-1395
اگر اوباما گورباچف بود، ترامپ یلتسین است!

میلاد طفل شیرین دمکراسی در آمریکاثریا شهابی: سرعت رویدادها در آمریکا، افسار تماما گسیخته ترامپ، دور زدن ابزارها و ارزش های سنتی و میدیای رسمی! تماس با جامعه از کانال مستقیم شخصی تویتر… یادآور همان سنت و کاری است که یلتسين در کیس فروپاشی شوروی، لیدر جهان شرق کرد!باید منتظر به توپ بستن پارلمان، دستگیری مزاحمین رسانه ای، تعرض به هر نهاد و ارگان و مقام سنتا «معتبر و محترمی» در آمریکا بود، که راه پیش روی تانک های یلتسین ششلول بند آمریکایی را سد میکند!اگر طفل شیرین دمکراسی در شوروی توانست شکست مدل اقت

08-11-1395
بريتانيا در جستجوي ناجي

ملاقات امروز خانم "می"، نخست وزیر در گل «برگزیت» گیرکرده بریتانیا با ترامپ، چاپلوسی مشمئزکننده خانم می برای گرفتن چک سفید از ترامپ جهت در اولویت قرار دادن بریتانیا برای رابطه تجاری و اقتصادی، عمق بحران سیاسی و اقتصادی بریتانیا را به نمایش گذاشت. خانم می تلاش کرد برای احیا اتحاد سنتی بریتانیا و آمریکا، - که این امروز بریتانیا است که به آن نیاز دارد و نه آمریکا - تا جایی که میتواند خودشیرینی کند و بورژوازی انگلیس را خفیف و خوار کند؛ تاجایی که سیاست میلیتاریستی قبلی دولت بریتانیا، بلر و حمله به عرا

08-11-1395
آنچه از رفسنجانی و رژیمش در تاریخ به ثبت رسید

مقدمه: متنی که میخوانید متن پیاده شده از مصاحبه تلوزیون رهایی زن با ثریا شهابی است٬ که در نشریه رهایی زن٬ سری سوم شماره .۵۲ ٬ بهمن ۱۳۹۵٬ منتشر شده است. هر چند پشت سر مرده صحبت کردن کار شایسته ای نیست، لیکن جناب رفسنجانی و امامش از این قاعده مسثنی خواهند بود، به این دلیل ساده که رژیم دست پرورده این آقایان کماکان برسر کار است و مانع عظیمی در مسیر رفاه و آزادی و برابری جامعه ایران اسلامزده میباشد.در برنامه امشب، ثریا شهابی از مدافعین حقوق زنان و فعال سیاسی مارکسیست را از لندن روی خط داریم و به بررس

08-11-1395
عروج ترامپ٬ بیداری در(غرب وحشی)

عروج ترامپ٬ این سمبل عفونت کاپیتالیستی قرن٬ به موجی از اعتراض٬ خشم٬ و تحرک در آمریکا٬ دامن زده است.تعرضی چنین افسار گسیخته٬ عیان و وقیحانه٬ از طرف بورژازی٬ به همه دستآوردهای مترقی و پیشرفته در غرب٬ در آمریکا و در اروپا٬ ساده نیست.کنار رفتن «نزاکت سیاسی» سنتی در رابطه حاکمین و محکومین در غرب٬ کنار رفتن پرده ریا و فریب رابطه سنتی نهادها و ارگانهای در غرب با مردم٬ که «حفظ آرامش» و تلاش برای یافتن راه حل های میانی٬ پارلمانی٬ از بالا به کمک اهرم فشار از پایین٬ همه و همه تحرک عظیمی از بطن جامعه را بدن

05-11-1395
بدرقه رفسنجانی از منظری دیگر

بدرقه رفسنجانی از منظری دیگر - مصاحبه با تلویزیون رهایی زن

29-10-1395
رفسنجانی در مرگ و زندگی خانم ها "نسرین ستوده" و "سوزان سراندن"

کمتر کسي در تاريخ معاصر جهان، به نام معترض، "اصلاح طلب"، "اپوزيسيون" و "آرامش طلب"، با عينک "حقوق بشري"، در ابراز بندگي و بردگي بر درگاه نظام و قدرت حاکم، به اندازه اين طيف در ايران کمر خم کرده و آستان بوسيده است. بهانه مردن رفسنجاني، بار ديگر صفي از شخصيت هاي اصلاح طلبان برون حکومتي، سازمان ها و شخصيت هاي توده ـ اکثريتي، را به ميدان آورد تا بلکه مانع خاموش شدن شمع وجود اين سنت گنديده در تاريخ مبارزات سياسي ايران شوند. از يکي از گل هاي سرسبد اين سنت و اين طيف بخوانيد. خانم نسرين ستوده، وکيل و کن

27-10-1395
بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت ۱۶ آذر

گفتگوی راديو پيام کانادا با ثريا شهابی از حزب حکمتیست (خط رسمی) در مورد ۱۶ آذر، اعتراضات دانشجويان و چشم انداز آن  

24-09-1395

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی